Föreläsningar

 PEDAGOGISKA MODELLER


Genom vardagsnära föreläsningar, kopplat med pedagogiska modeller kring beteende och perception, skapar Jeanne möjligheter för ökad självkännedom och förståelse för samspelet med omgivningen.

Jeanne handleder i förmågan till god kommunikation och skapar en medvetenhet kring människan, omgivningen och samhället som helhet. Det skapar ökade möjligheter för utveckling och god samarbetsförmåga i olika konstellationer som arbetsgrupper, team, familjer mm

Jeanne föreläser för större grupper genom event och andra större sammanhang.

Jeanne föreläser också för mindre grupper och anpassar innehållet efter önskemål, t ex för den lilla arbetsgruppen på en enhet inom skola, vård eller i privat gemenskap.

Kontakta mig för diskussion samt pris på offert >>> 

Medvetenhet ~ Närvaro ~ Friskare livsstil