Yoga på Arbetsplatsen

ÖKAT VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN

Med hjälp av yogan kommer medarbetarna i kontakt med sina inre resurser och är därmed en god investering för både den enskilda individen och företaget som helhet.

Förslag 1:

  • En Yoga session för medarbetarna på 1 h samt en stund för reflektion efteråt.

Förslag 2:

  • En föreläsning om Yogans hälsoeffekter som helhet.
  • En Yoga session för medarbetarna på 1 h.
  • En digital utvärdering efteråt erbjuds och utvärderingen delas till ledning för del av analys för medarbetarnas mående.

Förslag 3:

  • En föreläsning om Yogans hälsoeffekter som helhet på 1 h samt ett arbetsmaterial kring måendet just nu bland medarbetarna.
  • 5 st Yoga sessioner för medarbetarna a 1 h, vilka skapas efter behovet på arbetsplatsen.
  • En digital utvärdering efteråt erbjuds.
  • All samlad analys och utvärdering delas till ledning för del av att skapa vidare en välmående arbetsplats.

Kontakta mig för diskussion samt pris på offert  >>>

 

Medvetenhet ~ Närvaro ~ Friskare livsstil